ไล´ วาเบิล โฮม มหาสารคาม
LIVABLE HOME MAHASARAKHAM
ความสะดวกสะบาย กับชีวิตลงตัว
เพียง 500 ม. จากหลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แกลอรี่รูปภาพ


ภาพสำนักงาน Repose I Ease I แบบบ้าน Repose Type กลางวัน ระเบียงด้านหน้า ภาพรวมโครงการ (ตอนกลางวัน) ด้านหน้า สำนักงานและด้านหลังบ้าน-แนวถนนสาธารณะ ด้านหน้า แบบบ้าน Repose ด้านหน้า แบบบ้าน Ease แบบบ้าน Repose Type กลางคืน ภาพห้องน้ำ ภาพห้องน้ำ ภาพภายในบ้าน-พื้นไม้ ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในบ้าน ภาพภายในแบบบ้าน Repose ภาพภายนอกบ้าน ภาพส่วนภายในโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภาพกำลังดำเนินการก่อสร้างแบบ Repose Type ภาพกำลังดำเนินการก่อสร้างแบบ Ease Type ภาพภายในบ้าน บรรยากาศด้านหน้าระเบียงบ้าน บรรยากาศภายในสำนักงานขาย(ชั่วคราว)

Copyright © 2016 LIVABLE HOME MAHASARAKHAM • All Rights reserved
สำนักงานขาย(ชั่วคราว) เลขที่ 141 หมู่ 8 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Design by NakaSoft